Etronit II - Plader
Komponenter
Papir - Phenol
Color:
Mørk brun
Løbenr.:
020
Versionsnr.:
V1.0-17/06/15
IEC/EN 60893-3-1:
PF CP 203
DIN 7735:
Hp 2061.6
NEMA LI 1:
XX

Mekaniske egenskaber   Testmetode Tykkelse Værdi Enhed  
Bøjningsstyrke ved RT ISO 178 ≥1,6 mm 160 MPa *1
Bøjningsstyrke ved forhøjet temperatur ISO 178 ≥1,6 mm - MPa -
E-modul ISO 178 ≥1,6 mm 8000 MPa *1
Trykstyrke ISO 604 ≥5,0 mm 300 MPa *1
Izod slagstyrke parallelt med lagene ISO 180/2A ≥5,0 mm 3.3 KJ/m2 *1
Forskydningsstyrke parallelt IEC 60893-2 ≥5,0 mm 35.0 MPa *1
Trækstyrke   ISO 527 ≥1,6 mm 110 MPa *1
Elektriske egenskaber   Testmetode Tykkelse Værdi Enhed  
Gennemslagsspænding i 90°C olie IEC 60243-1 3,0 mm 10 kV/mm *2
Gennemslagsspænding i 90°C olie IEC 60243-1 ≥3,0 mm 30 kV/25mm *2
Dielektricitetskonstant 50 Hz   IEC 60250 ≥1,6 mm 5.0   *3
Dielektricitetskonstant 1 MHz   IEC 60250 ≥1,6 mm -   *3
Tabsfaktor 50 Hz   IEC 60250 ≥1,6 mm 0.040   *3
Tabsfaktor 1 MHz   IEC 60250 ≥1,6 mm -   *3
Isolationsmodstand efter ophold i vand   IEC 60167 Alle 100 *4
Krybestrømsindeks   IEC 60112 ≥3,0 mm 100 CTI *1
Fysiske og termiske egenskaber   Testmetode Tykkelse Værdi Enhed  
Temperaturindeks 20.000 h (T.I.)   IEC 60216 ≥3,0 mm 120 °C -
Brandklasse   IEC 60695-11-10 ≥0,2 mm -   -
Vægtfylde   ISO 1183-A Alle 1.35 g/cm3 *1
Vandoptagelse   ISO 62-1 50x50x3 mm 110 mg *4
Egenskaber og applikationer
Mekaniske og elektriske anvendelser i konstruktioner, som anvendes ved normal luftfugtighed. Bedre elektriske værdier end Etronit IIQ og Etronit IIQ S.
Noter:
A) Tykkelse > 8mm.
B) Tykkelse  ≥ 4,0mm 
C) 1 h/130°C / målt ved 130°C
D) 1 h/150°C / målt ved 150°C
E)  1 h/180°C / målt ved 180°C
F)  1 h/200°C / målt ved 200°C
* Konditionering:
1: 24h/23°C/50%RH
2: 24h/23°C/50%RH + 1h/Olie 90°C
3: 96h/105°C + 1h/23°C/20%RH
4: 24h/50°C + 24h/vand 23°C
5: 96h/105°C + 1h/Olie 90°
Ovenstående værdier er gennemsnitsværdier, som er et resultat af omfattende tests i vore laboratorier. ELEKTRO-ISOLA A/S fralægger sig ethvert ansvar for vore materialers præstationer i anvendelser, som er uden for vor indflydelse. Elektro-Isola A/S forbeholder sig retten til uden varsel og uden yderligere information at ændre ovenstående data. I øvrigt henvises til vores generelle disclaimer/ansvarsfraskrivelse.