TrykstyrkeTrykstyrke som funktion af temperatur efter påvirkning af den specifikke temperatur efter
1 time.