Den nuværende markedssituation

Maj 2021

Denne analyse er udarbejdet af Sydbank. Analysen beskriver en række centrale tendenser i forbindelse med den nuværende markedssituation og råvareprisernes udvikling.

Buldrende vækst og flaskehalse sender i fællesskab råvarepriserne på himmelflugt

Verdenshandelen stiger kraftigt på grund af genopretningen og store checks til de amerikanske forbrugere. Nedlukninger af servicesektoren har samtidig øget efterspørgslen efter varer i en grad, som de globale forsyningskæder ikke har kunnet mætte. Det har sendt priserne op. Efterhånden som den globale økonomi genåbner, forventer vi, at efterspørgslen efter serviceydelser vil stige på bekostning af varer. Det kan genskabe noget af balancen. På den korte bane har vi dog ikke set det sidste til stigende råvarepriser.

Varehandlen er på trods krisen omkring det højeste niveau nogensinde

Genopretningen har i første omgang haft meget stor indflydelse på varehandelen, fordi servicesektoren i mange lande har været omfattet af skrappe restriktioner I øjeblikket ser vi, at verdenshandelen aldrig har ligget på et højere niveau, og handelen stiger i øjeblikket voldsomt. Vi vurderer, at verdenshandlen kan blive presset yderligere op i den kommende tid, efterhånden som flere og flere lande vrister sig fri af mange restriktioner.

Figur 1: Verdenshandel, 2010 = indeks 100

Den nuværende markedssituation

Krise? Ikke her, den globale varehandel er omkring det højeste niveau nogensinde.

Flaskehalse presser priserne op

Når verdenshandlen stiger kraftigt på relativt kort tid, skaber det ofte flaskehalse. Det ses allerede tydeligt i råvarepriserne (figur 2), der traditionelt set korrelerer fint med den globale økonomiske vækst. Råvarepriserne er nemlig steget markant i kølvandet på coronakrisen. Råvarer som stål, kobber og jernmalm, der ofte bruges som indikatorer for, hvor den globale økonomi er på vej hen, er siden april 2020 steget med henholdsvis 290 procent, 205 procent og 227 procent. Bloombergs samlede råvareindeks, der indeholder en større kurv af råvarer, ligger i øjeblikket på det højeste niveau i 11 år.

Også olie, der indgår som komponent i mange varegrupper, er steget kraftigt det seneste års tid. Det hænger blandt andet sammen med, at OPEC sammen med blandt andet Rusland holder oliemarkedet i et jerngreb ved at reducere den daglige olieproduktion med omkring otte millioner tønder olie om dagen i en periode med stigende olieefterspørgsel. Det blegner dog alt sammen i sammenligning med fragtraterne, som stiger endnu mere, og derfor illustrer de nævnte flaskehalse.

Figur 2: Prisudvikling i udvalgte råvarer og fragtpriser, april 2020 = indeks 100

Den nuværende markedssituation

Genopretningen af den globale økonomi har medført flaskehalse på særligt råvaremarkedet.

Høj global økonomisk vækst vil sende priserne et nøk mere op, men en normalisering af forbruget kan senere på året sende priserne lidt ned igen

På den korte bane forventer vi, at flaskehalsene på råvaremarkedet vil fortsætte. Det vil bidrage til at holde råvarepriserne på et højt niveau og få inflationen til at stige. Fra PMI-indeksene, der tager temperaturen på aktiviteten hos virksomhederne, ved vi, at virksomhederne er pressede over flaskehalsene. Det forværrer faktisk situationen, fordi virksomhederne bestiller ekstra hjem til lager af frygt for at blive ramt af leveringsproblemer. I bund og grund har de globale forsyningskæder ikke været klar til en situation, hvor store dele af forbruget meget hurtigt skifter fra en kombination af serviceydelser og varer til stort set udelukkende varer.

Vi forventer, at den globale økonomi vil vokse med 5,5 procent i 2021. Det vil være den højeste økonomiske vækst siden 1970’erne. Det taler i sig selv for en fortsat stor efterspørgsel efter varer. Siden coronakrisen brød ud har vi dog set, at varehandlen har været dominerende på grund af skrappe restriktioner i store dele af servicesektoren. Vi vurderer, at det vil ændre sig i takt med at restriktionerne forsvinder. Det kan øge forbruget af serviceydelser, og efterspørgslen på varer vil finde et naturligt leje og aftage lidt til fordel for serviceydelser som rejser, oplevelser mv. Det kan genskabe noget af balancen. På den korte bane har dog næppe set det sidste til stigende priser på råvarer.

Vi forventer derfor, at udbredt varemangel og stigende råvarepriser vil fortsætte henover sommeren. Når vi kommer lidt længere hen på året kan vi nærme os en situation med mere normale tilstande. Vi forventer dog ikke, at priserne skal falde kraftigt, da den enorme vækst i den globale økonomi vil sikre en vis efterspørgsel.

Denne analyse er udarbejdet af: 

Kim Blindbæk, CFA

Seniorøkonom

Denne publikation er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge finansielle instrumenter og udgør heller ikke en personlig anbefaling (investeringsrådgivning) i forbindelse med finansielle instrumenter.

Eventuelle generelle anbefalinger er udtryk for Sydbanks forventninger på grundlag af aktuelle markedsmæssige forhold. Anbefalingerne er dermed ikke baseret på fundamentale analytiske forhold, og publikationen kan derfor ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger. Ved konkrete investeringstiltag anbefaler Sydbank altid at der søges særskilt rådgivning. Investering er forbundet med risikoen for økonomisk tab. Historiske afkast og kursudvikling eller prognoser for fremtiden kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling.

Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af denne publikation.

Denne publikation er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Banken eller dens ansatte kan besidde finansielle instrumenter omhandlet i denne publikation.

Denne publikation må ikke uden bankens udtrykkelige samtykke offentliggøres eller distribueres videre.

Sydbank A/S, Peberlyk 4, DK-6200 Aabenraa, CVR-nr. DK 12626509 er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, DK-2100 København Ø.

Flere nyheder

Nyheder