altText

Elektrotekniske komponenter

Elektrisk isolation

Elektrotekniske komponenter er kendetegnet ved, at der i umiddelbar nærhed af komponenten er en elektrisk energikilde. De komponenter der anvendes inden for det elektrotekniske område, har alle til formål at isolere elektriciteten fra dens omgivelser. De er derfor essentielle elementer i det moderne samfund, hvor de blandt andet muliggør anvendelse af elektricitet i beboelser, ladere og batterier, vindenergi og de mange andre elektriske baserede produkter, som vi hver eneste dag omgiver os med og anvender.