altText

Pumpelameller

Pumpelameller skaber tryk i vakuumpumper

Vakuumpumpers primære formål er at pumpe luft under højt tryk ud, så der skabes et vakuum. Her spiller pumpelameller en afgørende rolle, da de bidrager til at sætte luften under tryk inde i vakuumpumperne.

Vakuumpumper er opbygget med et asymmetrisk indre, der er opdelt i en række kamre, som på grund af den asymmetriske opbygning har forskellige størrelser. Pumpelamellerne udgør de bevægelige skillevægge mellem hvert kammer. Når pumpelamellerne roteres med stor kraft inde i pumpen, skaber den asymmetriske konstruktion med de forskellige størrelser af kamre en trykstigning inde i pumpen, hvorved den komprimerede luft sættes under stort tryk. Når luften blæses ud af vakuumpumpen med højt tryk, opnås vakuumeffekten.

For at producere vakuumpumper af høj kvalitet er det derfor afgørende, at pumpelamellerne lukker fuldstændig af for luften mellem hvert kammer, og det kræver helt særlige materialer.

Snævre tolerancer og modstandsdygtighed – En nødvendighed for pumpelameller

Pumpelameller kan kun lukke ordentligt af for luften, hvis de er udført med så snævre tolerancer som muligt. At opnå denne tolerancegrad stiller specifikke krav til materialet, som pumpelamellerne udføres i, og kræver ligeledes, at bearbejdningen af materialet foretages af eksperter via specielt bearbejdningsudstyr, så den høje præcision altid opnås.

Da pumpelamellerne bliver udsat for høje, kontinuerlige belastninger såvel som kemi og forhøjede temperaturer, skal de samtidig være ekstremt modstandsdygtige. Hvis materialet ikke er stærkt nok, vil formen på pumpelamellerne ikke kunne opretholdes, hvilket forårsager, at vakuumpumpens effekt enten nedsættes markant eller fuldstændig udebliver.

Komposit der opfylder de mange krav til pumpelameller

Både nøjagtige tolerancer og ekstrem styrke kan opnås ved at konstruere pumpelamellerne i G-Etronax. G-Etronax er vores glasbaserede kompositmateriale, som generelt er meget modstandsdygtigt, og findes i et væld af forskellige kvaliteter. Vi anbefaler, at pumpelameller udelukkende udføres i vores specielle G-Etronax-kvaliteter, der selv ved kontinuerlig påvirkning og høj varme har god kemisk modstandsdygtighed og fantastiske mekaniske egenskaber.

G-Etronax udmærker sig i særdeleshed ved at være et ekstremt formfast og stabilt materiale med lang levetid under de mest krævende betingelser. En af de helt særlige egenskaber ved G-Etronax er den meget lave varme/længdeudvidelseskoefficient, der garanterer, at materialet bevarer den eftertragtede planhed, selvom det påvirkes af forhøjede temperaturer, svingende belastninger og kemi. Se de mange egenskaber for vores mange typer af G-Etronax ved at downloade information om det enkelte materiale via vores materialesøger, og kontakt os gerne for at høre mere om de forskellige kvaliteter.

Ved at vælge det rigtige materiale er det muligt at skabe det bedste udgangspunkt for, at tolerancerne overholdes, og derved sikre at pumpelamellerne konstant lukker af for luften, så der skabes tryk i vakuumpumpen.

Forvent altid det bedste

For at imødekomme kravet om snævre tolerancer, kræver det præcis bearbejdning og stort kendskab til de materialer, der arbejdes med.

Siden 1921 har vi udviklet, produceret og bearbejdet vores kompositmaterialer, så der er ingen, der kender eller bearbejder dem lige så godt, som vi gør. Det giver dig de absolut bedste forudsætninger for et perfekt resultat.

Dine fordele

  • Modstandsdygtige materialer
  • Fuldautomatiseret bearbejdningsanlæg
  • Fokus på tolerancer

Egenskaber

Mekaniske egenskaber

Velegnet til applikationer hvor materialerne udsættes for mekanisk påvirkning.

Lav varmeudvidelseskoefficient

Ved påvirkning fra temperatursvingninger bevarer materialet dets form.

Kemisk resistens

Tåler påvirkning fra en lang række kemikalier, som har en skadelig effekt på mange andre materialer.

Slidstærkt

Modstandsdygtigt materiale med lang levetid.

Varmebestandighed

Materialet er funktionelt og bevarer dets egenskaber selv ved forhøjede temperaturer.