Varsling af prisændringer

Marts 2021

Som følge af global mangel og efterspørgsel på råvarer, oplever vi i øjeblikket særdeles kraftige prisstigninger på de råvarer, vi anvender til fremstilling af vores rør og plader i Etronit, Etronax og G-Etronax.

Den volatile situation på råvaremarkederne tvinger os desværre til at hæve vores priser.

Vores horisont på råvarepriserne er desværre også blevet kortere end normalt. Vi kan derfor ikke sige noget om den langsigtede udvikling.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Vi håber på din forståelse for situationen.

 

Med venlig hilsen

Stig Krogh Pedersen

Adm. Direktør

Varsling af prisændringer

Flere nyheder

Nyheder