Elektro-Isola tilslutter sig Energy Cluster Denmark

I mere end 100 år har et af hovedformålene med vores virksomhed været at bidrage til den elektriske udvikling af samfundet.

Den grønne omstilling og elektrificering

I slutningen af 1800-tallet begyndte samfundet at blive elektrificeret, og nu er vi i en ny tid med elektrificering, hvor elektricitet som en del af den grønne omstilling er en af nøglerne til at udvikle mere bæredygtige energiløsninger.

Med vores store erfaring inden for udvikling, produktion og fremstilling af højspændingsisoleringsmaterialer til elektrotekniske industrier er vi med til at understøtte og bidrage til den elektriske grønne udvikling.

Om Energy Cluster Denmark

Energy Cluster Denmark er Danmarks klyngeorganisation for hele energisektoren.

Klyngens vision er, at Danmark skal være en førende grøn nation inden for udvikling og markering af innovative og globale energiløsninger ved at etablere og facilitere innovative samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører i hele energisektoren.

Ved at være med i klyngen bliver vi en del af et stærkt samarbejde mellem vigtige aktører i den grønne omstilling af energisektoren, som alle har samme mål: At bidrage til en mere bæredygtig fremtid med innovation for øje.

Du kan læse mere om Energy Cluster Denmark lige her.

Elektro-Isola tilslutter sig Energy Cluster Denmark

Flere nyheder

Nyheder