Energitillæg

For at producere nogle af verdens bedste kompositmaterialer, skal der bruges energi. Vi arbejder målrettet på at optimere vores processer og anlæg, men uanset hvor effektive resultater vi opnår, vil det kræve energi at producere og bearbejde komposit til vores kunders færdige komponenter.

Stigende priser på energi

Energi er blevet en meget dyr ressource, og derfor pålægges alle vores produkter et energitillæg.

Da vi har været nødsaget til at indføre tillægget som en reaktion på de stigende energipriser fra Q3 2021, betyder det også, at når energipriserne igen falder til det niveau vi havde før Q3 2021, vil energitillægget bortfalde.

Månedlig justering af energitillæg

Vi forsøger at være meget transparente omkring udregningen af vores tillæg, og det er vigtigt for os, at du som kunde hos os kun pålægges det beløb, der svarer til det aktuelle prisniveau på energi. Derfor vil vi hver måned justere vores tillæg i henhold til de aktuelle markedspriser.

Det aktuelle energitillæg for en given måned vil vi altid basere på gennemsnittet for den forrige måned. Dette giver dig som kunde sikkerhed for, at du altid kender både den aktuelle måneds energitillæg samt grundlaget for beregningen.

Sådan beregner Elektro-Isola energitillæg

Energitillægget er udregnet som et gennemsnit af dagspriserne for naturgas baseret på den seneste måned. 

For at kunne oplyse dig det nye tillæg inden den nye måned starter, forskyder vi beregningen med 5 dage.

Det vil sige, at et tillæg, som er baseret på aflæsninger fra d. 25. august 2022 til og med d. 25. september 2022, er gældende for leverancer i oktober 2022.

Energitillægget fastlægges ud fra indeks 100 pr. 1. juli 2021. Afhængig af forskellen fra indeks 100 vil vores energitillæg fastlægges jf. nedenstående.

Energitillæg - Indeks

Indeks 100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1001-1100

EUR

/MWh

35,83                    
Energi-tillæg 0 % 3,5 % 5,3 % 7,1 % 8,9 % 10,7 % 12,5 % 14,3 % 16,1 % 17,9 % 19,7 %

Beregning af indeks: ETF (EUR/MWh) / 35,83 x 100

Energitillæg

  Indeks 100 Oktober November December

Gennemsnitlig

ETF spotrate

(EUR/MWh)

35,83 179,00 111,24 75,52

Gennemsnitlig

ETF spotrate

(DKK/m3)

2,99 14,94 9,28 6,30

Indeks

 

100 500 310 211

Energitillæg

0,0 % 8,9 % 7,1 % 5,3 %

Elektro-Isolas aktuelle energitillæg

Vores aktuelle energitillæg, som er udregnet efter ovenstående beregninger, er 5,3 % i perioden 1. december 2022 til og med d. 31. december 2022.

Energitillægget er gældende for ordrer faktureret i den beskrevne periode, og det aktuelle energitillæg vil altid fremgå af din faktura.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os.