Verdensmål

Som global leverandør er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling også vores ansvar. Vi har særligt fokus på verdensmål 8 og 12, der relaterer sig til henholdsvis anstændige jobs og økonomisk vækst samt ansvarligt forbrug og produktion.

Verdensmålene søger at fremme vedvarende, økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Økonomisk vækst i kombination med bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer vores aftryk på naturen ved at ændre den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.  

Vi arbejder dagligt med at formindske det produktionsspild, der opstår, når vi producerer rør og plader i EtronitEtronax og G-Etronax, der efterfølgende skal viderebearbejdes til vores kunders kundespecifikke emner. Des mindre spild vi genererer i vores processer, des mere vil det gavne den samlede miljøpåvirkning samt vores fremtidige samarbejde med vores kunder.