Energitillæg

For at producere nogle af verdens bedste kompositmaterialer, skal der bruges energi. Vi arbejder målrettet på at optimere vores processer og anlæg, men uanset hvor effektive resultater vi opnår, vil det kræve energi at producere og bearbejde komposit til vores kunders færdige komponenter.

Energi er en ressource, der gennem de seneste år har påvirket markedet med store udsving. Derfor pålægges vores produkter et energitillæg, der følger vores udgifter til energi.

Månedlig justering af energitillæg

Vi forsøger at være meget transparente omkring udregningen af vores tillæg, og det er vigtigt for os, at du som kunde hos os kun pålægges det beløb, der svarer til det aktuelle prisniveau på energi. Derfor vil vi hver måned justere vores tillæg i henhold til de aktuelle markedspriser.

Det aktuelle energitillæg for en given måned vil vi altid basere på gennemsnittet for den forrige måned. Dette giver dig som kunde sikkerhed for, at du altid kender både den aktuelle måneds energitillæg samt grundlaget for beregningen.

Sådan beregner Elektro-Isola energitillæg

Energitillægget er udregnet som et gennemsnit af dagspriserne for naturgas baseret på den seneste måned. 

For at kunne oplyse dig det nye tillæg inden den nye måned starter, forskyder vi beregningen med 5 dage.

Det vil sige, at et tillæg, som er baseret på aflæsninger fra d. 25. august 2022 til og med d. 25. september 2022, er gældende for leverancer i oktober 2022.

Energitillægget fastlægges ud fra indeks 100 pr. 1. juli 2021. Afhængig af forskellen fra indeks 100 vil vores energitillæg fastlægges jf. nedenstående.

OBS

Vær venligst opmærksom på, at vi i 2023 har været nødsaget til at hæve procentniveauet i vores indeksering nedenfor samt indføre et minimumstillæg for indeks <100.

Som vi skriver først i dette afsnit, udregnes energitillægget som et gennemsnit af dagspriserne for naturgas baseret på den seneste måned. Energitillægget fungerer som et tillæg, der dækker en procentdel af vores samlede energiomkostninger. Således bidrager energitillægget også til dækning af vores udgifter til f.eks. strøm, selvom selve energitillægget udregnes på baggrund af gaspriserne.

Da vi pr. 1. januar 2023 har oplevet en særlig kraftig forhøjet stigning af vores faste elpris med over 150 %, har vi været nødsaget til at hæve procentniveauet for vores indeksering. Denne kraftige stigning kommer på baggrund af, at vores faste elpris for 2023 er fastlagt af vores udbyder i slutningen af 2022, hvor der som resultat af kraftige udsving i elpriserne har været stor usikkerhed for prisudviklingen i 2023.

Pr. 1. juli 2023 er der indført et minimumsgebyr på 4,5 % for indeks <100. Dette minimumsgebyr bidrager til dækning af vores ovennævnte fastlagte eludgift for 2023, der ikke afspejles i spotprisen på gas.

Minimumsgebyret på 4,5 % er gældende til og med d. 31. december 2023, hvor vores faste elaftale udløber. Herefter vil vi, afhængig af situationen på markedet, revurdere det fremtidige behov for energitillæg.

Har du spørgsmål til dette, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Energitillæg - Indeks

Indeks 0-100 101-200 201-300 301-400 401-500

EUR/MWh

35,83        

DKK/m3

2,99        
Energitillæg 4,5 % 5,2 % 7 % 8,8 % 10,6 %

Beregning af indeks: ETF (EUR/MWh) / 35,83 x 100

Energitillæg

  Indeks 100 Oktober November December

Gennemsnitlig

ETF spotrate

(EUR/MWh)

35,83 41,29 47,13 51,27

Gennemsnitlig

ETF spotrate

(DKK/m3)

2,99 3,45 3,93 4,28

Indeks

 

100 115 132 143

Energitillæg

4,5 % 4,5 % 5,2 % 5,2 %

Elektro-Isolas aktuelle energitillæg

Vores aktuelle energitillæg er 5,2 % i perioden 1. november 2023 til og med d. 30. november 2023.

Energitillægget er gældende for ordrer faktureret i den beskrevne periode, og det aktuelle energitillæg vil altid fremgå af din faktura.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os.